Back to Top
Quy chuẩn Quốc gia
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 91:2019/BGTVT về Ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện. QCVN 91:2019/BGTVT National Technical Regulation on Traction Batteries used for Electric Motorcycles, Mopeds Tải...
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12241-3:2018 (IEC 62660-3:2016) về Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn Secondary lithium-ion cells...
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4255:2008 (IEC 60529 : 2001) về Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP) TCVN 4255:2008 (IEC 60529 : 2001) Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Tải về tại: TCVN 4255:2008  
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) - Thiết bị điện gia dụng và Thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung (Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General...
Xem thêm
Tiêu chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-2-1:2008 (IEC 60811-2-1:2001): Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phương pháp quy định cho...
Xem thêm
Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM D1149-99 - Tiêu chuẩn thí nghiệm cho cao su phong hóa – Sức kháng ozone trong buồng
Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM D1149-99 - Tiêu chuẩn thí nghiệm cho cao su phong hóa – Sức kháng ozone trong buồng (Standard Test Method for Rubber Deterioration-Surface Ozone Cracking in a Chamber) Tải về tại: ASTM...
Xem thêm
Tiêu chuẩn ASTM
Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM D2863-19 (2019) - Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để đo nồng độ oxy tối thiểu để hỗ trợ quá trình đốt cháy nhựa giống như ngọn nến (Chỉ số oxy) Standard Test...
Xem thêm
Tiêu chuẩn thử nghiệm IEC 60529:2001 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP))
Tiêu chuẩn thử nghiệm IEC 60529:2001 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)) Tải về tại: IEC 60529: 2001      
Xem thêm
Tiêu chuẩn thử nghiệm IEC 61032 - Bảo vệ con người và thiết bị bằng vỏ ngoài - Đầu dò kiểm tra
Tiêu chuẩn thử nghiệm IEC 61032 - Bảo vệ con người và thiết bị bằng vỏ ngoài - Đầu dò kiểm tra (Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for vertification) Tải về tại: IEC 61032      
Xem thêm
Tiêu chuẩn ISO
Tiêu chuẩn thử nghiệm ISO 4589-2 - Chất dẻo - Xác định hành vi cháy bằng chỉ số oxy - Phần 2 - Thử nghiệm ở nhiệt độ môi trường ISO 4589-2 - Plastics - Determination of Burning Behaviour by Oxy Index - Part...
Xem thêm