Back to Top

Hệ thống thử nghiệm tính tương thích điện từ theo QCVN 09 & QCVN 19 – Hãng Noyetec – Trung Quốc

Mã sản phẩm: NOYETEC

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM TÍNH TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ THEO QCVN 09 & QCVN 19 - HÃNG NOYETEC - TRUNG QUỐC

 • Phù hợp với các tiêu chuẩn:
 •      ● CISPR 32:Tương thích điện từ của thiết bị đa phương tiện – Yêu cầu phát xạ
 •      ● TCVN 7186:2010 (CISPR 15):Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự
 •      ● TCVN 12679 (IEC 61547): Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung - Yêu cầu miễn nhiễm - tương thích điện từ (EMC)
 •      ● TCVN 7492-1:2018 (CISPR 14-1) - Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị điện tương tự – Phần 1: Phát xạ
 •      ● TCVN 7492-2 (CISPR 14-2): Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 2: Miễn nhiễm
 •      ● TCVN 7909-3-2 (IEC 61000-3-2): Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-2: Các giới hạn – Giới hạn phát xạ dòng điện hài (dòng điện đầu vào của thiết bị ≤ 16 A mỗi pha)
 •      ● TCVN 7909-3-3 (IEC 61000-3-3): Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-3: Các giới hạn – Giới hạn thay đổi điện áp, biến động điện áp và nhấp nháy trong hệ thống cấp điện hạ áp công cộng, đối với thiết bị có dòng điện danh định ≤ 16 A mỗi pha và không phụ thuộc vào kết nối có điều kiện
 • ● Hệ thống thử nghiệm tương thích điện từ theo QCVN 09 & QCVN 19 bao gồm:
 •      ● Hệ thống thử nghiệm phát xạ điện từ EMI CR-5000L
 •      ● Hệ thống thử nghiệm nhấp nháy hài HF-3000A
 •      ● Hệ thống thử nghiệm miễn nhiễm quá độ EMS
 •      ● Hệ thống thử nghiệm miễn nhiễm tần số radio dẫn CS-6000A
 •      ● Hệ thống thử nghiệm miễn nhiễm phát xạ tần số Radio CRS-3000A
 •      ● Phòng cách âm 3 mét AC-3000