Back to Top

Hộp điện trở mẫu LPS-1718N – Hãng HZC – Trung Quốc

Mã sản phẩm: LPS-1718N

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

HỘP ĐIỆN TRỞ MẪU LPS-1718N – HÃNG HZC – TRUNG QUỐC

 • ● Bao gồm các điện trở:
 •      ● Điện trở 0.001Ω
 •           ● Độ chính xác: 2%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 0.01Ω,
 •           ● Độ chính xác: 0.5%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 0.1Ω,
 •           ● Độ chính xác: 0.2%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 1Ω,
 •           ● Độ chính xác: 0.2%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 10Ω,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 100Ω,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 1kΩ,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 10kΩ,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 100kΩ,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 300kΩ,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 500kΩ,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 1/2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 1MΩ,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 1W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 2MΩ,
 •           ● Độ chính xác: 0.05%
 •           ● Công suất: 2W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 10MΩ,
 •           ● Độ chính xác: 2%
 •           ● Công suất: 1W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 50MΩ,
 •           ● Độ chính xác: 2%
 •           ● Công suất: 1W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 •      ● Điện trở 100MΩ,
 •           ● Độ chính xác: 2%
 •           ● Công suất: 1W
 •           ● Hệ số nhiệt: ±25ppm
 • ● Kích thước: 286 mm x 246 mm x 126 mm
 • ● Trọng lượng: 2.6 kg
 • ● Cung cấp bao gồm: Máy chính, bộ dây đo, hướng dẫn sử dụng