Back to Top

Thiết bị dập mẫu hình chày kiểu cơ khí YN22060 – Hãng Ulux – Trung Quốc

Mã sản phẩm: ULUX YN22060 CO

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

THIẾT BỊ DẬP MẪU HÌNH CHÀY KIỂU CƠ KHÍ YN22060 - HÃNG ULUX - TRUNG QUỐC

  • ● Sử dụng để cắt cao su, các vật liệu cách điện, vỏ bảo vệ thành các mẫu có hình tiêu chuẩn để thử nghiệm.
  • ● Phù hơp với tiêu chuẩn IEC 60811-501 và IEC 60811-507
  • ● Cấp kèm một số đe hình chày cho các yêu cầu thử nghiệm khác nhau
  • ● Hành trình tối đa: 35mm
  • ● Dải điều chỉnh hành trình: 100 mm
  • ● Kích thước bàn làm việc: 210 x 170 mm
  • ● Kích thước: 370mm×315mm×530mm
  • Trọng lượng: 50kg
  • ● Kích thước đe hình chày: theo ISO 37-3 (50×8.5×4mm), theo ISO 37-2 (75×12.5×4mm)
  • ● Cung cấp bao gồm: Thiết bị dập mẫu hình chày kiểu cơ khí YN22060, đe hình chày: theo ISO 37-3 (50×8.5×4mm), theo ISO 37-2 (75×12.5×4mm), hướng dẫn sử dụng