Back to Top

Thiết bị đo nhiễm xạ bề mặt RDS-80 – Hãng RADOS (MIRION) – USA

Mã sản phẩm: RADOS RDS-80

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

THIẾT BỊ ĐO NHIỄM XẠ BỀ MẶT RDS-80 - HÃNG RADOS (MIRION) - USA

  • ● Bức xạ đo được: Alpha >2MeV, Beta > 100keV, Gamma và tia X từ 5 keV ~ 1.3 MeV
  • ● Đầu đo: Ống GM, 1.5 ~ 2 mg/cm2
  • ● Diện tích bề mặt có hiệu lực của cửa số mica: 15.2 cm2
  • ● Dải đo: nhiễm xạ bề mặt: 1 ~ 100 000 cps hoặc 0.01 ~ 1 000 000 Bq/cm2
  • ● Mức cảnh báo: điều chỉnh được.
  • ● Độ tuyến tính đo cps: ±15% ± 1 digit trên toàn dải. Kết quả đo Bq/cm2 được tính từ giá trị cps sử dụng các hệ số tùy thuộc vào từng đồng vị
  • ● Đơn vị đo: cps hoặc Bq/cm2
  • ● Kích thước: 78 x 126 x 57 mm
  • ● Khối lượng: 330g kể cả pin
  • ● Cung cấp bao gồm: Máy chính, phần mềm CSW, dây đeo, hướng dẫn sử dụng