Back to Top

Thiết bị thử nghiệm khả năng lọc khí độc của các bộ lọc khí độc của các phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp theo tiêu chuẩn BS EN 14387 P652 – Hãng SATATON – Trung Quốc

Mã sản phẩm: SATATON P652

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG LỌC KHÍ ĐỘC CỦA CÁC BỘ LỌC KHÍ ĐỘC CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP THEO TIÊU CHUẨN BS EN 14387 P652 – HÃNG SATATON – TRUNG QUỐC

 • Dùng để thử nghiệm khả năng lọc khí độc của các bộ lọc khí độc của các phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp theo tiêu chuẩn EN 14387
 • Thời gian tối thiểu để khí độc đi qua của các bộ lọc được đo bằng cách sử dụng các các chất khí dùng để thử nghiệm được chỉ định trong các điều kiện được chỉ định.
 • Chất khí dùng để thử nghiệm được trộn với không khí sạch để có nồng độ xác định, sau đó được hút qua mẫu thử nghiệm với lưu lượng xác định.
 • Sử dụng hai cảm biến đo nồng độ khí độc để đo nồng độ khí độc ở đầu vào và đầu ra.
 • Phù hợp với tiêu chuẩn: EN 14387, dùng để thử nghiệm khả năng lọc khí độc của C6H12 (Type: A1, A2, A3), Cl2 (Type: B1, B2, B3), H2S (Type: B1, B2, B3), SO2 (Type: E1, E2, E3), NH3 (Type: K1, K2, K3) theo bảng 2 BS EN 14387
 • Chất khí dùng để thử nghiệm: C6H12, Cl2, H2S, SO2, NH3
 • Đo khí C6H12: 1000 ppm / 5000 ppm / 10 ppm
 • Đo khí Cl2: 1000 ppm / 5000 ppm / 0.5ppm
 • Đo khí H2S: 1000 ppm / 5000 ppm / 10 ppm
 • Đo khí SO2: 1000 ppm / 5000 ppm / 10 ppm
 • Đo khí NH3: 1000 ppm / 5000 ppm / 25 ppm
 • Bộ điều khiển lưu lượng khí thử nghiệm: 0 ~ 40 L/phút
 • Bộ điều khiển lưu lượng để trộn khí thử nghiệm: 0 ~ 500ml/phút
 • Bộ điều khiển: PLC + Màn hình cảm ứng
 • Nguồn điện: 220V 50Hz
 • Cung cấp bao gồm: Máy chính, các cảm biến đo khí C6H12, Cl2, H2S, SO2, NH3, tủ hút, hướng dẫn sử dụng