Back to Top

Thiết bị đo và khảo sát phóng xạ tia X và tia Gamma RDS-30 – Hãng RADOS (MIRION) – USA

Mã sản phẩm: RADOS RDS-30

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

THIẾT BỊ ĐO VÀ KHẢO SÁT PHÓNG XẠ TIA X VÀ TIA GAMMA RDS-30 - HÃNG RADOS (MIRION) - USA

  • ● Bức xạ đo được: Gamma và tia X từ 48 keV ~ 1.3 MeV
  • ● Đầu đo: Ống GM bù năng lượng
  • ● Dải đo suất liều: từ 0.01 µSv/h ~ 100 mSv/h hoặc từ 1 µrem/h ~ 10 rem/h
  • ● Độ tuyến tính đo suất liều: ±10% ± 1 digit trong dải từ 0.1 µSv/h ~ 100 mSv/h hoặc từ 10 µrem/h ~ 10 rem/h
  • ● Độ chính xác hiệu chuẩn: ±5% giá trị đọc đối với 137Cs, ở 3mSv/h
  • ● Đáp ứng năng lượng: ±30% trên dải từ 48 keV ~ 1.3 MeV
  • ● Đáp ứng góc: ±25% trong vòng ±45% từ hướng hiệu chuẩn ở 48 keV
  • ● Dải đo liều: từ 0.01 µSv ~ 1Sv hoặc từ 1 µrem ~ 100 rem
  • ● Cảnh báo khi liều và suất liều vượt giới hạn cho phép, bằng tín hiệu đèn và âm thanh
  • ● Cung cấp bao gồm: Máy chính, phần mềm CSW, dây đeo, HDSD