Back to Top

Thiết bị thử nghiệm quấn cho dây kim loại NCR-10 – United Test – Trung Quốc

Mã sản phẩm: UNITED TEST NCR-10

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM QUẤN CHO DÂY KIM LOẠI NCR-10 – UNITED TEST – TRUNG QUỐC

 • Được sử dụng để xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của dây có đường kính hoặc độ dày từ 0,1 đến 10 mm trong quá trình quấn dây.
 • Thử nghiệm bao gồm quấn dây dẫn đến một số vòng quy định xung quanh trục gá có đường kính quy định trong tiêu chuẩn liên quan để tạo thành một vòng xoắn được quấn chặt chẽ.
 • Cũng có thể bao gồm một trình tự cụ thể của việc quấn dây vào và gỡ dây ra, hoặc thậm chí cả quấn lại dây.
 • Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 7802, TCVN 1825 về phương pháp thử quấn
 • Có thể sử dụng trục gá 1: 1.
 • Trong ISO 7802, điều 3: Một đoạn dây được thử nghiệm có thể được sử dụng làm trục gá, miễn là nó có đường kính phù hợp và có đủ độ cứng.
 • Có tấm chắn an toàn.
 • Đường kính uốn: 1 - 10mm
 • Tốc độ quấn: Cài đặt ngẫu nhiên, 20 vòng/phút, 30 vòng/phút, tối đa 60 vòng/phút
 • Trọng lượng quả nặng: 20N, 50N
 • Trục gá tiêu chuẩn: 4, 6, 8, 10 mm
 • Nguồn điện: 220V, 60HZ, 3 pha
 • Kích thước: 950 x 500 x 1150mm
 • Trọng lượng: 200Kg
 • Cung cấp bao gồm:
 •      ● Thiết bị thử nghiệm quấn cho dây kim loại NCR-10
 •      ● Đường ray dẫn hướng chuyển động
 •      ● Động cơ
 •      ● Hệ thống hiển thị
 •      ● Trục gá tiêu chuẩn (4, 6, 8, 10mm)
 •      ● Cơ cấu quấn dây
 •      ● Hướng dẫn sử dụng