Back to Top

Thiết bị thử nghiệm va đập ở nhiệt độ thấp đối với cách điện và vỏ bọc PVC theo tiêu chuẩn IEC60811-1-4 (TCVN 6614-1-4) SN2127A – Hãng SINUOTEK – Trung Quốc

Mã sản phẩm: SINUO SN2127A

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM VA ĐẬP Ở NHIỆT ĐỘ THẤP ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC THEO TIÊU CHUẨN IEC60811-1-4 (TCVN 6614-1-4) SN2127A - HÃNG SINUOTEK - TRUNG QUỐC

  • ● Phù hợp với tiêu chuẩn EC60811-506, IEC60811-1-4 khoản 8.5, IEC60884-1 và VDE0620 về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-4: Phương pháp áp dụng chung - Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp
  • ● Ứng dụng:Để đánh giá khả năng chống va đập ở nhiệt độ thấp của cách điện và vỏ bọc PVC,
  • ● Số trạm làm việc: 3
  • ● Khối lượng của búa thử nghiệm: 100 g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 750g, 1000g, 1250g, 1500g,
  • ● Độ cao rơi của búa thử nghiệm: 100 mm
  • ● Phương pháp thả rơi: Thủ công