Back to Top

Hệ thống thử nghiệm hiệu suất năng lượng của Bình đun nước nóng có dự trữ – Hãng Sinuo – Trung Quốc

Mã sản phẩm:

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CỦA BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG CÓ DỰ TRỮ - HÃNG SINUO - TRUNG QUỐC

 • ● Phù hợp với các tiêu chuẩn:
 •      ● Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11326:2016 (IEC 60379:1987- Phương pháp đo tính năng của bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng
 •      ● Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ
 •      ● EN50440:2015
 •      ● EN60379.
 • ● Đặc tính kỹ thuật:
 •      ● Số vị trí thử nghiệm: 4 vị trí
 •      ● Mẫu thử nghiệm: bình đun nước nóng có dự trữ
 •      ● Áp suất thử nghiệm: 0,1 ~ 0,8Mpa có thể điều chỉnh, độ chính xác đo: cấp 0.5
 •      ● Nguồn điện biến tần: 1 bộ, 30KVA củaAinuo
 •      ● Đo điện áp:
 •           ● Dải đo 0 ~ 300 VAC,
 •           ● Độ chính xác: cấp 0.5
 •      ● Đo dòng điện:
 •           ● Dải đo: 0.01 ~ 20 AAC,
 •           ● Độ chính xác: cấp 0.5
 •      ● Đo công suất:
 •           ● Dải đo: 0.3 ~ 4000W
 •           ● Độ chính xác: cấp 0.5
 •      ● Đo nhiệt độ nước đầu vào / đầu ra:
 •           ● Dải đo: 0 ~ 100°C
 •           ● Độ chính xác: ±0.5°C,
 •           ● Độ phân giải: 0.01°C,
 •      ● Đo nhiệt độ bề mặt:
 •           ● Dải đo: 20 ~ 150 ° C
 •           ● Độ chính xác: ± 0,5 ° C,
 •           ● Độ phân giải 0,01 ° C
 •           ● Số kênh đo:  10 kênh / vị trí thử nghiệm
 •           ● Độ chính xác đo điện năng tiêu thụ: ± 0,00001kw / h
 •      ● Đo lưu lượng nước:
 •           ● Dải đo: 0.5 ~ 20 L/phút,
 •           ● Độ chính xác: cấp 0.5
 •           ● Độ phân giải: 0,01 L/phút
 •      ● Phương pháp kẹp: kẹp sử dụng được cho các mẫu thử nghiệm theo chiều ngang và chiều dọc, tải trọng 200Kg.
 •      ● Cấp nước: từ hệ thống cấp nước có nhiệt độ và áp suất không đổi.
● Hệ thống thử nghiệm hiệu suất năng lượng của Bình đun nước nóng có dự trữ bao gồm:
 •      ● Buồng nhiệt độ và độ ẩm không đổi
 •      ● Bàn thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho bình đun nước nóng có dự trữ (4 vị trí thử nghiệm)
 •      ● Hệ thống cấp nước có nhiệt độ và áp suất không đổi