Back to Top

Hệ thống thử nghiệm hiệu suất năng lượng của tủ lạnh và tủ đông theo tiêu chuẩn TCVN 7829:2016 – Hãng SINUO – Trung Quốc

Mã sản phẩm:

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán:

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CỦA TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 7829:2016 - HÃNG SINUO - TRUNG QUỐC

 • ● Có thể dùng để thử nghiệm đồng thời hiệu suất năng lượng của 4 tủ lạnh đứng hoặc 2 tủ đông nằm đồng thời theo các tiêu chuẩn:
 •      ● TCVN 11917-1:2017 (IEC 62552-1:2015) (Thiết bị lạnh gia dụng - Đặc tính và phương pháp thử - Phần 1: Yêu cầu chung)
 •      ● TCVN 11917-2:2017 (IEC 62552-2:2015) (Thiết bị lạnh gia dụng - Đặc tính và phương pháp thử - Phần 2: Yêu cầu về tính năng)
 •      ● TCVN 11917-3:2017 (IEC 62552-3:2015) (Thiết bị lạnh gia dụng - Đặc tính và phương pháp thử - Phần 3: Tiêu thụ năng lượng và dung tích)
 •      ● TCVN 7828:2016 (Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông - Hiệu suất năng lượng)
 •      ● TCVN 7829:2016 (Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng)
 • Đối tượng thử nghiệm (UUT):
 •      ● Tủ lạnh đứng dùng trong gia đình
 •           ● Kích thước: Tối đa 200 cm x 100 cm x 100 cm (Cao x Rộng x Dài)
 •           ● Công suất: 0 ~ 1kW
 •           ● Điện áp: 0 ~300V
 •           ● Dòng điện: 0 ~ 5A
 •           ● Tần số: 50/60Hz
 •           ● Hệ số công suất: 0,5 ~ 1
 •      ● Tủ đông nằm
 •           ● Kích thước: Tối đa 300 cm x 100 cm x 100 cm (Dài x Rộng x Cao)
 •           ● Công suất: 0 ~ 1kW
 •           ● Điện áp: 0 ~300V
 •           ● Dòng điện: 0 ~ 5A
 •           ● Tần số: 50/60Hz
 • ● Các hạng mục thử nghiệm:
 •      ● Nhiệt độ bảo quản
 •      ● Tốc độ làm lạnh
 •      ● Tiêu thụ năng lượng
 •      ● Thử nghiệm cấp đông (theo ISO 15502:2005)
 •      ● Thời gian tăng nhiệt độ tải
 •      ● Công suất làm đá, công suất cấp đông
 •      ● Điện áp, Dòng điện, Công suất, Hệ số công suất
 •      ● Hệ số làm việc
 •      ● Thử nghiệm đổ mồ hôi trên vỏ